Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning

NAME

Hej alla! Det nordiska samarbetsnätverket har nu sin egen Facebooksida – välkommen att gilla den!

Sida är öppen för idéer, för att diskutera och dela idéer mellan de nordiska länderna.

Vi är också glada att få kommentarer om vår nordiska publikation”Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning”, där pedagogiska projekt från de deltagande länderna presenteras. Här kan du bland annat läsa om svenska projekt som deltagit i Årets pedagogiska pris, som FUISM arrangerar. Publikationen ska delas ut till alla medlemmar. En chans att få ditt eget tryckta exemplar finns om du kommer till Skånska gruvan, på Djurgården i Stockholm, den 25 januari kl 16-18.

Vill du läsa den redan nu, se Https://www.facebook.com/nordicassociationsformuseumeducation