Pedagogstafett med boksläpp på Skansen, måndag 25 jan kl 16-18

FUISM är glad och stolt över att kunna ge medlemmarna denna bok, Nordic Inspiration – Fresh Approaches to Museum.
Boken är full av goda pedagogiska projekt från hela Norden.
Projekten är utvalda och sammanställda av de fem museipedagogiska föreningarna från de nordiska länderna, under namnet NAME – Nordic Associations for Museum Education.

Boken är tänkt att fungera som inspiration för alla som arbetar med pedagogik i museer och på andra kulturinstitutioner.

Kom och få boken, få veta mer om nordiska samarbeten och ta del av presentationer av någon av de svenska projekten.

FUISM bjuder på kaffe/te och smörgås.

Plats: Skansen, Skånska gruvan,  Rosendalsvägen 14, efter restaurang Ulla Winblad.

Spårvagn nr 7 eller buss 67, hållplats Nordiska museet, ca 10 min promenad

När: 25 jan

Tid: kl. 16-18

Anmälan till anna-vera.nylund@skansen.se senast 18 jan

 

fuism