Stadgeändringar

Med anledning av eventuellt införande av institutionsmedlemskap har styrelsen tagit fram förslag på stadgeändringar

Enligt våra stadgar ska förslag på stadgeändringar finnas tillgängliga på föreningens webbplats minst 3 månader före beslutande årsmöte. Förslaget som nu ligger ute kan justeras fram till midsommar.

Förslaget hittar du här: Om FUISM -> Stadgar -> Inför beslut ang. stadgeändringar
eller följ länken:

Inför beslut ang. stadgeändringar