Finalisterna till Årets pedagogiska pris!

Den 23 januari 2023 samlades FUISM:s styrelse på Historiska museet i Stockholm för att välja ut tre finalister av de sjutton nomineringar som hade kommit in till Årets pedagogiska pris 2022.

Styrelsen enades om att utse följande projekt till finalister.

Göteborgs konstmuseum för projektet ”Lunchpaus”

Motivering

Med enkla medel skapas en andningspaus i vardagen som ger publiken möjlighet att stanna upp och reflektera. Lunchpaus visar på hur man kan skapa en bra verksamhet utifrån de förutsättningar som finns internt på museet.
Konceptet är lätt att applicera på andra platser och med andra samlingar som utgångpunkt. Att visningen riktar sig till vuxna ser vi som en tillgång, då detta är en målgrupp som sällan nås av pedagogiska insatser.

Dalarnas museum för projektet ”Tassa genom Falun – En historieskattjakt”

Motivering

På ett lustfyllt och lättillgängligt sätt skapar Tassa genom Falun – En historiejakt en möjlighet att få se staden med nya ögon.
Metoden är enkel och tillgänglig och skapar en ingång till att lära känna platsen och få upp ögonen för alla berättelser en plats kan ha. Det är ett koncept som kan inspirera och tillämpas på fler platser, och även skapa en ingång till och nyfikenhet för museibesök.

Nobelmuseet för projektet ”Forskarhjälpen”

Motivering

Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.
Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.

Nu tar en jury över arbetet med att utse vinnaren som tillkännages på Sveriges Museers Vårmöte i Västerås den 25 april 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *