Upplandsmuseet vinnare av Årets pedagogiska projekt 2012

Grattis till Upplandsmuseet – vinnare av Årets pedagogiska projekt 2012

Projektet Romska röster

Kunskap om romer, som en av de nationella minoriteterna, finns med i de nya läroplanerna men det finns få läromedel.Upplandsmuseet har med utgångspunkt från romerna och deras status, kopplat sitt pedagogiska projekt till läroplanen och diskuterat mänskliga rättigheter samt reflekterat kring nationella och internationella frågor.

I stället för att ”berätta om” har man arbetat med deltagande och personligt perspektiv. Man har arbetat med romer och inte om romer. Sedan 2011 har museet en romskmuseiassistent som varit ansvarig för att ta fram studiematerial. Tillsammans med museipedagogerna har programmets innehåll och form arbetats fram.

Målgruppen har främst varit skolklasser i grundskola och gymnasium i länet, men även vuxengrupper. Mötena har oftast skett på skolor eller bibliotek.

Läs mer om projektet på Fuism:s hemsida
Läs mer om projektet på museets egen hemsida