Museipedagogisk utbildning/fortbildning

Museipedagogisk utbildning/fortbildning med start hösten  2014

Riksförbundet Sveriges Musser ger i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn.

Museipedagogisk utbildning genom RSM 2014