Pedagogstafett i Region Norr 17 september

Bild från Region Norr. Dramatiserad visning kring norm och identitet.Onsdag 17 september var det Pedagogstafett i Region Norr. Friluftsmuseet Hägnan i Luleå berättade tillsammans med Kulturskolan om ett program för högstadieelever i Luleå Kommun. Man erbjuder dramatiserad guidning och temadag om normer och identitet. Så här berättar de om sitt upplägg:

– Vi har med hjälp av arkivmaterial och rättegångsprotokoll väckt människor ur det förgångna till liv och eleverna får under dagen följa en transexuell människas liv under 1700-talets början.  Syftet med detta program är att belysa och diskutera ett ständigt aktuellt ämne ur ett historiskt perspektiv och att öka förståelsen och kunskapen om könstillhörighet utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi vill även att eleverna lämnar museet lite mer fördomsmedvetna.

 

Vision 2015 – fokus samverkan

Riksförbundet Sveriges museers visionsarbete “Känn dig som hemma på framtidens museum” har nått halvtid. Vårens två seminarier fokuserade på mångfald och på lärande. Fantastiska tankar, erfarenheter och idéer från museer och andra inspiratörer är samlade. Två öppna (och kostnadsfria) seminarier är kvar.V älkommen!
Syftet är att tillsammans skapa bilder av vad ett museum kan vara, vilken roll det kan spela och vad det behöver i en framtid. Visionen ska sedan användas som verktyg för eget utvecklingsarbete och i samtal med besökare, utövare, samarbetsparter och politiker.
Den 30 september är det åter dags för ett seminarium. Den här gången är det samverkan som är fokus. Se mer information om seminariet här.