Vinnaridén från workshopen Sökes/Finnes är: Farfars källare

I höstas deltog FUISM i MashUPNOD, en lärandefestival i samarbete mellan Riksutställningar, Atrium-Ljungberg och Skolverket. Deltagarna kom från många olika slags verksamheter med intresset för lärande gemensamt. Sökes/Finnes är en workshop som med hjälp av speeddating får fram nya projektidéer. FUISM har valt ut en projektidé som kommer att erbjudas ett uppstartsstöd i form av ett ekonomiskt bidrag och handledning samt förmedling av kontakter som vi tror kan vara ett stöd för att arbeta vidare med idén.

Vinnaridén är:

Farfars källare
Alla har något de är bra på. Finn det du är ämnad för tillsammans med andra och få inspiration till att lära dig mer. Ett rum/verkstad fyllt med nästan allt, som farfars källare.

FUISM:s motivering: En härligt crazy och lekfull idé med stor potential. Vi såg även stort engagemang i arbetsgruppen. Det var också intressant att idén utgick från ett brukarperspektiv. Utgångspunkten var rummets och inredningens möjligheter och användning snarare än form och uttryck.

Under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Sigtuna 15-17 april kommer FUISM genomföra en liknande workshop.