Lärandefestival och kunskapsverkstad: Mashup:NOD

Möte över discipliner, kunskapsfrossa och korsbefruktningar. Riksutställningar och Atrium Ljungberg bjuder in till två och en halv dags kunskapsverkstad, 17-19 september i Kista. Fuism medverkar med workshop. Läs mer.