Pedagogstafett onsdag 11 feb kl 16-18 på Medelhavsmuseet i Stockholm

EGYPTEN – basutställning på Medelhavsmuseet
I februari för ett år sedan öppnade utställningen som ger nya perspektiv på Egyptens historia. Fortfarande visar vi mumier och lägger tyngdpunkten på faraonsk tid, men visar också Egypten under 7 000 år. Avstampet sker i pre-faraonsk tid och avslutningen i den mångkulturella staden Kairo under medeltiden där kristendom, judendom och islam möts. I utställningen finns interaktiva stationer och ny teknik. Vi berättar om planeringen av utställningen men delar främst med oss av ett års erfarenheter – vad har fungerat, vad har inte fungerat, hur reagerar besökarna, vilka slags grupper har vi tagit emot, likheter och skillnader i relation till den tidigare utställningen.

Välkomna hälsar Dimitra Polidis, Fredrik Helander & Gundela Pettersson!

Skicka ett mejl senast 9 februari till lars.annersten@musikverket.se för att berätta att du vill komma, så underlättar det vår planering med fika m m.

llustration: Ola Skogäng