Program Fokus på 9 mars, Tema: Mångfalden och pedagogiken

Fokus på 9 mars 2015

Årsmöte och inspirationsdag på Tensta konsthall
Tema: Mångfalden och pedagogiken

Ett demokratiskt museum ger plats för många röster, representerar alla, och bjuder in till samskapande. Hur skapar vi på museer och kulturinstitutioner publika verksamheter som matchar sådana ambitioner?
Välkommen till årets viktigaste träff för pedagoger på museer och kulturinstitutioner!

Tid: 09.30-17.00 (After-fokus, mingel och bar, 17.00 – 18.00)
Plats: Tensta konsthall, Taxingegränd 10, Spånga. T-bana (blå) till Tensta.
Anmälan: Skicka ett mejl till lars.annersten@musikverket.se (ange om du har några speciella allergier med tanke på lunchmaten)
OSA senast måndag 2 mars.
Kostnad: 500 kronor, i år ingår medlemsavgift i priset. Priset inkluderar fika och vegetarisk lunch. (Du som redan betalt din medlemsavgift betalar 200 kr för dagen.) Inbetalning sker till plusgiro 5 12 72-3 vårt org. nr. är 815 200-8440 Betalning senast måndag 2 mars. Glöm inte att uppge namn! Vill du ha en faktura kontakta vår kassör: rikard.borg@polisen.se

Vi ses!
/FUISM: styrelse

Program

09.30- 10.00 Registrering och kaffe

10.00-11.00 FUISM:s årsmöte Här finns kallelsen till årsmötet: Kallelse FUISM årsmöte 9 mars 2015 (pdf)

11.00-11.30 Intersektionalitet i praktiken Introduktion till lunchens workshop. En workshop om tillgänglighet, mångfald och representation. Med Anna Karlsson, intersektionalitetsexpert, och Elinore Lindén Strand, normkritisk projektledare.

11.30-13.00 Lunch och workshop

13.00-13.30 Hur skapar man engagemang hos museets målgrupper? Jennifer Shutzberg, museipedagog och Elisabeth Boogh, bildantikvarie, berättar utifrån två projekt som Stockholms läns museum har drivit, om hur museet jobbar praktiskt med mångfald. Mångfald och delaktighet är begrepp som många kulturarbetare känner igen från verksamhetsplaner och visioner. Men vad menar vi med det? Och hur ser verkligheten ut?

13.30-14.30 Årets pedagogiska projekt2014 Presentation av de tre finalisterna.

14.30-15.00 Fikapaus och möjlighet att rösta på Årets pedagogiska projekt 2014.

15.00-15.30 Summering av dagen

15.30 – 17.00 Tensta konsthall visar sin verksamhet Presentation av konsthallens pedagogiska verksamhet, rundtur i området och visning av utställningen

17.00-18.00 After fokus, mingel och bar