Arkiv (månadsvis): januari 2016

En bok med barns och ungas lärande i fokus

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening ger vartannat år ut en årsbok. Tema för boken år 2015 är framtidens museibesökare, barn och unga, och deras lärande ur ett kulturarvsperspektiv.   Författarna fokuserar temat ur olika perspektiv, såsom barns skoltid eller fritid. Även musei-verksamhet beskrivs, ur både barns och vuxnas perspektiv. Boken innehåller en rad exempel på […]

Publicerat i Övrigt | Stängt för kommentarer

Pedagogstafett med boksläpp på Skansen, måndag 25 jan kl 16-18

FUISM är glad och stolt över att kunna ge medlemmarna denna bok, Nordic Inspiration – Fresh Approaches to Museum. Boken är full av goda pedagogiska projekt från hela Norden. Projekten är utvalda och sammanställda av de fem museipedagogiska föreningarna från de nordiska länderna, under namnet NAME – Nordic Associations for Museum Education. Boken är tänkt att […]

Publicerat i Övrigt | Stängt för kommentarer

Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning

Hej alla! Det nordiska samarbetsnätverket har nu sin egen Facebooksida – välkommen att gilla den! Sida är öppen för idéer, för att diskutera och dela idéer mellan de nordiska länderna. Vi är också glada att få kommentarer om vår nordiska publikation”Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning”, där pedagogiska projekt från de deltagande länderna […]

Publicerat i Övrigt | Stängt för kommentarer