En bok med barns och ungas lärande i fokus

Bild omslaget Fässingen
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening ger vartannat
år ut en årsbok. Tema för boken år 2015 är framtidens
museibesökare, barn och unga, och deras lärande ur ett
kulturarvsperspektiv.
 
Författarna fokuserar temat ur olika perspektiv, såsom
barns skoltid eller fritid. Även musei-verksamhet beskrivs,
ur både barns och vuxnas perspektiv. Boken innehåller en
rad exempel på hur man kan främja barns och ungas
estetiska lärprocesser och kanske öka deras intresse för
kulturhistoria.
Mer om boken och beställning hittar du här (pdf)

Pedagogstafett med boksläpp på Skansen, måndag 25 jan kl 16-18

FUISM är glad och stolt över att kunna ge medlemmarna denna bok, Nordic Inspiration – Fresh Approaches to Museum.
Boken är full av goda pedagogiska projekt från hela Norden.
Projekten är utvalda och sammanställda av de fem museipedagogiska föreningarna från de nordiska länderna, under namnet NAME – Nordic Associations for Museum Education.

Boken är tänkt att fungera som inspiration för alla som arbetar med pedagogik i museer och på andra kulturinstitutioner.

Kom och få boken, få veta mer om nordiska samarbeten och ta del av presentationer av någon av de svenska projekten.

FUISM bjuder på kaffe/te och smörgås.

Plats: Skansen, Skånska gruvan,  Rosendalsvägen 14, efter restaurang Ulla Winblad.

Spårvagn nr 7 eller buss 67, hållplats Nordiska museet, ca 10 min promenad

När: 25 jan

Tid: kl. 16-18

Anmälan till anna-vera.nylund@skansen.se senast 18 jan

 

fuism

Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning

NAME

Hej alla! Det nordiska samarbetsnätverket har nu sin egen Facebooksida – välkommen att gilla den!

Sida är öppen för idéer, för att diskutera och dela idéer mellan de nordiska länderna.

Vi är också glada att få kommentarer om vår nordiska publikation”Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning”, där pedagogiska projekt från de deltagande länderna presenteras. Här kan du bland annat läsa om svenska projekt som deltagit i Årets pedagogiska pris, som FUISM arrangerar. Publikationen ska delas ut till alla medlemmar. En chans att få ditt eget tryckta exemplar finns om du kommer till Skånska gruvan, på Djurgården i Stockholm, den 25 januari kl 16-18.

Vill du läsa den redan nu, se Https://www.facebook.com/nordicassociationsformuseumeducation