Explore! Conference

En av årets största händelser i Sverige för dig som arbetar med pedagogik på museer och kulturinstitutioner.

Den årliga höstkonferensen med FUISM sker i år som ett samarbete med Hands-on International som håller sin internationella konferens vartannat år. Denna gång i Stockholm den 8-10 oktober. Temat för konferensen är Explore, och som FUISM medlem betalar du medlemspris för ditt deltagande utan att vara medlem i Hands-on international! Läs mer om programmet och konferensen.