Metodhandledning för bloggande

Handledningen Bli nätkreativ – bloggen som ett museipedagogiskt verktyg vänder sig i första hand till museipedagoger och är resultatet av ett metodutvecklande projekt som genomfördes vid Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum under hösten och vintern 2012-2013 vid namn ”Nätkreativ! – bloggande & nätvett för mellanstadiet” med stöd av Kulturrådet. Välkommen att ta del av den!

Metodhandledning för nätkreativitet