Stockholms kulturförvaltning satsar kultur på barn och unga under 2014 och 2015

Inbjudan till workshop för föreningsliv och kulturaktörer

Stockholms stad bjuder in till en Open-Space inspirerad workshop för att hitta former, platser och tillfällen för att få kulturåret att spraka lite extra i Stockholm. Vad ska barn och unga känna, tänka och göra under kulturåret? Vilka kreativa mötesplatser finns och vad kan hända på dem? Workshopens målgrupp är yrkesverksamma inom barn- och ungdomskultur. Föreningsliv och studieförbund som arbetar med barn och unga samt andra yrkesverksamma som vill möjliggöra kulturaktiviteter. Mer information hittar du här: Inbjudan till Workshop föreningsliv kulturaktörer