Metodik för rörligt lärande

Riksutställningar har just publicerat en ny publikation ”Planera för det oförutsedda – metodik för rörligt lärande”. Det är mycket intressant i den om metoder för lärande, och många workshopövningar mm. Mer information finns på Riksutställningars hemsida. Där kan du också ladda ner publikationen.