Vision 2015 – fokus samverkan

Riksförbundet Sveriges museers visionsarbete “Känn dig som hemma på framtidens museum” har nått halvtid. Vårens två seminarier fokuserade på mångfald och på lärande. Fantastiska tankar, erfarenheter och idéer från museer och andra inspiratörer är samlade. Två öppna (och kostnadsfria) seminarier är kvar.V älkommen!
Syftet är att tillsammans skapa bilder av vad ett museum kan vara, vilken roll det kan spela och vad det behöver i en framtid. Visionen ska sedan användas som verktyg för eget utvecklingsarbete och i samtal med besökare, utövare, samarbetsparter och politiker.
Den 30 september är det åter dags för ett seminarium. Den här gången är det samverkan som är fokus. Se mer information om seminariet här.