Nomineringen för Årets pedagogiska pris är stängd

Nu kan du äntligen nominera pedagogiska projekt till FUISM:s pris, nomineringen är öppen fram till den 21 januari.

Nominera!

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år
fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer
och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt
verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av
varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte
vara medlem i FUISM.

FUISMS HÖSTKONFERENS MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER

Kära medlemmar! Tiden går fort och det är redan höst. Här kommer en inbjudan till Höstkonferens men vi vill också passa på att meddela att det snart är dags att nominera bidrag till Årets pedagogiska pris 2022. Nomineringen öppnas den 9 november, börja fundera redan nu!

Varmt välkommen till Höstkonferensen som även detta år blir i både digital och fysisk form. I två av regionerna anordnas fysiska träffar som alla medlemmar i FUISM är välkomna att delta vid oavsett vart du bor. Träffarna blir på Västmanland läns museum samt Västernorrlands läns museum. Dagen innehåller också precis som förra året ett digitalt gemensamt inslag i form av en föreläsning. Föreläsningen går att ta del av tillsammans med kollegor på något av de två museerna eller hemifrån för dig som inte kan resa. Sista anmälningsdag fredag 11 november

Programaktiviteter

I Västerås på Västmanlands läns museum är temat för dagen Objektsteater – En metodworkshop om museipedagogikens möjligheter att kombinera deltagarkultur, hållbarhet och museernas berättelser/kulturhistoria. Workshopen riktar in sig på föremåls livscykler. Vi provar på och diskuterar sedan hur metoden inspirerar dig i din museipedagogiska praktik. Workshopen leds av Jennie Schaeffer, forskare, länsmuseichef och projektledare för “Koldioxidteater” där objektsteatermetoden utvecklades.

I Härnösand på Västernorrlands läns museum presenterar Laura Brander projektledare och pedagogisk utvecklare ett nytt projekt om Kulturarvspedagogik. Därefter blir det visning av Forntidsresan med fokus på de erbjudanden som finns i utställningen för interaktivitet samt visning av den nya basutställningen för yngre barn Småfolk – i landet SmåningOm. Vi får också höra Sofia Eriksson-Bergström, pedagogisk utvecklare vid museet och lektor i pedagogik vid Mittuniversitet berätta om processen och framtagandet av utställningens kunskapsobjekt och utformning. Processen har utgått från förskolans läroplan, pedagogisk forskning samt kulturarvet.

Gemensam digital föreläsning: Att skapa digitala relationer

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Mot bakgrund av pandemins digitala omställning för pedagogisk förmedling och kommunikation i digitala medier berättar Freja Holmberg och Johan Lindblom från Göteborgs konstmuseum om koncept och erfarenheter av att möta publiken genom skärmen.

Freja Holmberg är intendent för pedagogiken på Göteborgs konstmuseum.
Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Läs gärna om projektet och projektbloggen här: https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/digitala-relationer/

Programtider

10.00 Samling med kaffe och mingel.

10.30- 12.00 Lokala aktiviteter på Västmanlands läns museum eller Västernorrlands läns museum
12-13 Lunch som betalas av FUISM.
13.00-14.00 Digital föreläsning Att skapa digitala relationer –för alla medlemmar vart du än befinner dig. Länk skickas ut efter den 11 november.

14.00-14.30 Samtal och avslutning på de två museerna.

Anmälan görs via formuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRgVuuVoHjG_KoKhejAIe6Zm0spRPN4TSIC5pk2FXE3w66g/viewform?usp=sf_link

ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS GÅR TILL HALLWYLSKA MUSEET!

Hallwylska museet har vunnit med sin digitala dramavisning ”Ring dåtiden”. I Ring dåtiden kan en skolklass ringa upp museet via videolänk och möta pedagoger i roller som kokerskan Esther Klaesson och betjänten Eskil Agrell/husan Anna Lindholm för att ställa sina frågor om livet för 100 år sedan.

Foto: Ring dåtiden, Hallywlska museet, Jens Mohr/SHM.

Enkätundersökningen kring påverkan av pandemin

Nu finns en sammanställning av enkätundersökningen som gjordes med fokus på hur situationen kring Covid-19 pandemin har påverkat FUISM:s medlemmars organisation, verksamhet och arbete.

72 personer har svarat på enkäten fördelat på 16 län. 18 svar kom från stiftelse, 5 regionalt, 17 kommunala, 11 kommun/region, 9 statligt samt 12 övriga fördelat på privat, myndighet, svenska kyrkan och universitet.

Vi tackar för din medverkan och återkommer kring hur vi tar detta vidare inom föreningen framöver!

Sammanställning enkät covid FUISMs medlemmar

Vad händer i FUISM i höst?

Karins blommor liten

Äntligen sommar och en efterlängtad skön ledighet!
Vi i FUISM:s styrelse vill passa på att informera er om några saker som är på gång inom föreningen i höst:

Semidigital höstkonferens den 15 november
Då pandemiläget är fortsatt osäkert har vi bestämt att vi planerar för en semidigital konferens i varje region. Alla medlemmar bjuds in till en fysisk träff i sin egen region. Konferensen inleds med en gemensam digital föreläsning för alla regioner. Därefter har de olika regionerna egna program på plats för medlemmarna. Det kan exempelvis vara samtal om föreläsningen, workshop och annat kul tillsammans!

Digitala lunchseminarier på tema ”Hot och hat” – fortsätter i höst
Efter vårt lyckade seminarium tillsammans med Forum för utställare kring temat ”Hot och hat” har vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet. Vi kommer att bjuda in till en serie digitala lunchseminarier på fyra tillfällen. Då kommer personer med viktiga erfarenheter kring temat att medverka. Seminarieserien börjar i slutet av september och löper genom hela hösten. Vi återkommer med mer information om datum och program efter semestern.

Vi önskar er en fin sommar, så ses vi i höst!

Tips på intressant läsning från Riksantikvarieämbetet

Hur har samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerat och hur har det utvecklats över tid? Riksantikvarieämbetet har i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk fått i uppdrag av regeringen att kartlägga just det. Kartläggningen ska ligga till grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas. Här kan du läsa uppdragets slutrapport: Skolan och kulturarvet

FUISM tipsar – Webbinarium: Lära för livet eller utbildning för skolan?

Webbinarium om Informellt lärande eller formell utbildning

Torsdag 19 november 2020 kl. 15.30-16.40 (finsk tid), kl. 14.30-15.40 (svensk tid)

Annual Hanaholmen  Lecture 2020 är en dialog mellan utbildningschef Annika Hedås Falk från Nobel Prize Museum i Stockholm och professor Hannu Salmi vid Helsingfors universitet. Annika och Hannu samtalar om utbildning och lärande i våra länder och söker svar på följande frågor: Vad är informellt lärande? Hur definierar man det i förhållande till formell skolgång? Vad är en optimal arbetsfördelning mellan skolan och övriga samhället för att stärka lärande och tackla komplicerade problem som klimatförändringen och pandemier? Kan vi finna finländska och svenska exempel på lyckade samarbeten mellan formell utbildning och informellt lärande?

Annika är praktikern inom skola, utbildning och lärande. Hon har lång erfarenhet som lärare, rektor och skolutvecklingsstrateg för Stockholms skolor och sedan fyra år leder hon Nobelprisets utbildningssatsning med museipedagogik och ett internationellt lärarnätverk där Nobelpristagare, forskare, fredsaktivister och lärare från hela världen möts. Hannu är teoretikern som i över 30 år forskat i informellt lärande och undervisat blivande lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han var med i planeringen av vetenskapscentret Heureka i Vanda i Finland under 1980-talet och har under hela sin yrkesbana engagerat sig i popularisering av vetenskap och skolutveckling.

Annika och Hannu har i flera år samarbetat för att skapa nya metoder och arenor för informellt lärande som kan bli ett starkare komplement till den formella undervisningen. Nu möts de i ett öppet webbinarium om formellt och informellt lärande med förhoppningen att inspirera fler aktörer till samarbete, nyfikenhet och pedagogisk utveckling. https://www.hanaholmen.fi/sv/event/the-annual-hanaholmen-lecture-2020/

Anmäl dig genom denna länk: https://www.lyyti.fi/reg/WEBINAARI_The_Annual_Hanaholmen_Lecture_9881/se

 

Prisceremoni för Årets pedagogiska pris, måndag 21/9

Nu kan du som FUISM-medlem anmäla dig att delta måndagen den 21/9 vid prisceremonin för Årets pedagogiska pris och Årets utställning och vid den digitala träffen för FUISM:s medlemmar.

Anmälan görs på mail till info@fuism.se senast torsdag 17/9.

Prisceremonin sker i samverkan med Forum för utställare. Vi deltar sedan vid två korta föreläsningar arrangerade av Forum för utställare. Därpå följer en workshop för FUISM:s medlemmar.

Program måndag 21/9

 13.00 – 13.30: Prisceremoni
Vinnarna av Årets pedagogiska pris 2019 samt Årets utställning 2019 tillkännages.

 13.30 – 14.00: Utställningsmediet under och efter covid-19
Anna Gathu från Expology pratar om interaktion i utställningar efter och under covid-19. Hur kommer den pågående pandemin att påverka utställningsupplevelsen i framtiden? Hur får vi besökaren att känna sig säker innan och under museibesöket?

Martin Törnros från Interaktiva rum och RISE pratar om kreativ interaktion på distans. Hur kan vi fortsätta arbeta kreativt även när vi inte umgås fysiskt? Vad händer med den kreativa energin och vilka digitala verktyg kan stödja oss i arbetet?

14.10 – 15.00: Workshop för FUISM:s medlemmar
Går det att anpassa verksamhet i utställningar efter FHM:s riktlinjer och ändå vara relevant?

  • Inledning av FUISM:s styrelse
  • Gruppdiskussioner
  • Återsamling och summering

Den som anmält sig till info@fuism.se senast torsdag 17/9 kommer att få länkar skickade till sig på mail på morgonen den 21/9. Har du anmält dig men inte fått någon länk före kl. 11.00 den 21/9 – hör av dig till info@fuism.se  Tänk på att titta i skräpposten om länkarna hamnat där!

Här kan ni se presentationer av de tre finalisterna till Årets pedagogiska pris http://fuism.se/arets-pedagogiska-pris/rostning-arets-pedagogiska-pris-2019-de-tre-finalisternas-presentationer/

Välkomna!

För FUISM:s styrelse

Åsa Thunström,
Ordförande